Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Графици

В тази секция са публикувани графиците за разпределение на времето и учебните часове за всички етапи на обучението в ЧСУ "Леонардо да Винчи"

Дневен времеви график

График на подготвителните групи

График I-IV клас

График V-XII клас