Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

 • Прием

 • Размер текст:
 • Намали размера на текста
 • Нормален размер
 • Увеличи размера на текста

Стипендиантска програма

Стипендиантската програма на Частно профилирано училище „Леонардо да Винчи”  е отворена за настоящи и бъдещи ученици на училището от Vдо XIклас през учебната 2020- 2021 година!

От своето създаване през 2007 година до сега ЧСУ „Леонардо да Винчи” предоставя стипендии на ученици с изяви в областта на природните науки, математиката, ИКТ, изкуството и спорта. Успешен стипендиант на училището е всеки, с много добър успех и поведение, готов да вложи значителни усилия в учебния процес и в областта, в която иска да се развива.

Получаването на стипендия е привилегия, но и отговорност! За да продължи да получава стипендия през следващата учебна година, ученикът трябва да има успех най-малко много добър 5.00, както и академични постижения и/или такива в областта на спорта и/или културата. (линк към график на областните кръгове на националните олимпиади за учебната 2019/2020 година http://leonardo-dobrich.com/files/upload/Olimpiadi.jpg )

В случай, че не покрива тези изисквания, на ученика се предоставя допълнителна индивидуална подкрепа.

Стипендията покрива годишната такса за пълния курс на обучение на един ученик, подготовка за Кеймбридж сертификати по английски език и/или немски езиков сертификат, учебници на библиотечен принцип, медицинско обслужване и ученическа застраховка, пътувания в чужбина по проекти на училището. Стипендията не включва ежедневните разходи на ученика за храна и транспорт, както и платени ученически екскурзии.

Профилите, в които могат да кандидатстват учениците за учебната 2020-2021 година са:

 1. “Чуждоезиков”;
 2. “Математически със засилено обучение по английски език”;
 3. „Природни науки – STEM”,
 4. "Софтуерни и хардуерни науки"

Необходими документи при кандидатстването са:

 • официална справка от настоящото училище с оценките от първия срок на учебната 2019 - 2020 година или копие на ученически бележник,
 • Детайли от лична карта или паспорт на родител/настойник;
 • мотивационно писмо или съчинение написано лично от кандидата по посочена от комисията по приeм тема.
 • Онлайн формуляр за кандидатстване за стипендия за безплатно обучение в ЧСУ "Леонардо да Винчи" ( https://docs.google.com/forms/d/1EYYMGdRFdivglnvXMd01OyAOb6DmX1U8AbIDzhuDF2g/edit)

Приемът на документи става в административния отдел на училището след 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. За повече информация следете страницата на училището или позвънете на тел.058602418, 0888242746