Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Детски клуб

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Прием в детски клуб "Леонардо"

Местоположение: 

Намира се в сградата на ЧСУ „Леонардо да Винчи“, бул. Русия 2Е, която е специално проектирана и оборудвана за детска градина и училище. Сградата е разположена в широкия център, в парков район и разполага с голям озеленен двор, в който се провеждат занимания на открито, както и дейности, свързани с отглеждането на растения и опазване на околната среда.

Разполага с:

Стаи за провеждане на учебни занятия в т.ч. и за предучилищна подготовка;

Игротека;

Трапезария, две спални,  2 санитарни помещения за момчета и момичета;

Физкултурен салон за провеждане на спортни занимания и други двигателни активности;

 

 

Детска площадка на двора на училището.

Персонал:

Трима квалифицирани учители, помощник възпитател, медицинска сестра, логопед и психолог.

Хранене:

Децата се хранят със здравословно детско меню, доставяно ежедневно от „Вип Бебе“ гр. Варна;

Обучение:

Обучението с е провежда в малки групи, в отделни стаи. Използва се групов и индивидуален подход, който е съобразен с потребностите на всяко дете в групата;

Обучение целодневно или полудневно, в зависимост от желанията на родителите;

Използват се различни педагогически и възпитателни подходи, като се съчетават добри практики от съвременни и класически образователни технологии в т.ч. от системите „Монтесори“, Валдорфска педагогика, Демократично образование и др.;

Децата изучават още английски език с преподавател от Великобритания,  Йога с квалифициран йога-инструктор, Обучение по солфеж, пиано, блок флейта и ударни инструменти, тенис на корт и др.;

При необходимост се провеждат индивидуални и групови занимания с логопед и психолог, както и консултации на родителите;

Обучението в предучилищна възраст (2-ра, 3-та и 4-та групи) е насочено към подготовка за училище, като се проследява нивото на училищна готовност и езиково-говорното развитие, с помощта на признати методики за оценка (тестове за училищна готовност, методики за снемане на логопедичен статус и др.);

Децата от 3-та и 4-та група се обучават по учебни програми, одобрени от МОН и съобразени с изискванията на министерството;

Приемът на деца от всички възрастови групи се осъществява през цялата календарна година.

Допълнителни предимства:

Осъществява се плавен преход от детска градина към училище, тъй като детският клуб е неделима част от ЧСУ „Леонардо да Винчи“.  Следва се общ подход при работата с децата, съобразен с възрастовите и индивидуалните им особености. Развитието на всяко дете се проследява от ранна детска възраст до завършване на средно образование. С децата работят преподаватели от училището като по този начин се преодолява стреса при преминаване от една образователна степен в друга. 

Социализацията на децата се случва по естествен начин в т.ч. при организирането на съвместни инициативи (концерти, празници, чествания и др.) на училището, в които участват всички заедно, независимо от тяхната възраст. По този начин по-малките се учат от по-големите, а големите на свой ред помагат на малките и се съобразяват с тях. 

Взаимодействие с родителите

Родителите имат възможност за ежедневни срещи, както с педагозите, така и с ръководството на училището. Те участват активно във всички събития в детския клуб и училището, както и при вземането на решения, свързани с дейността, методите, подходите и др.