Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Седмица на програмирането 2018

https://meet-and-code.org/bg/bg/event-show/1642