Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Школи

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Математическа школа

МАТЕМАТИЧЕСКА ШКОЛА „ЛЕОНАРДО”

Заявление за записване може да изтеглите от тук: http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/Zaqvleniq_Mat._shkola.docx 

и да го изпратите на адрес:  zafirof1@abv.bg

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Математическа школа „Леонардо”  е предназначена за деца от I до XII клас. В нея подготовката за олимпиади, състезания и различните видове изпити е поверена на изявени математици - педагози. Освен най-трудните задачи от второ равнище на училищния материал, в школата се решават и задачи от всички национални математически състезания. Обучението е или индивидуално, или в групи. През цялата учебна година в групите на школата се провеждат учебни сбирки или в събота, или в неделя, или в друг удобен за учениците ден. Записването за обучение в групите е или за учебен срок, или за цялата учебна година. Занятията се провеждат в сградата на училище „Леонардо да Винчи” на бул.”Русия”  № 2 Е. 

              Ние гарантираме за:

·         индивидуален подход към нуждите на всяко дете

·         обратна връзка с родителите

·         занимания в зависимост от математическите интереси на учениците

·         приятелска и непринудена атмосфера.

Преподаватели: Диана Драганова, Анелия Трайкова Игнатова, Ж. Николова, Елена Вутова, Сашо Зафиров и др.

ЦЕНИ

Заплащането на школата става или еднократно - при записване, или на две вноски в началото на всеки учебен срок – според приложената таблица.

Образователни услуги на школата:                                                  

     в  групи:

                            Вид на услугата                                      (всички групи имат годишно седемдесет учебни часа, разпределени седмично по два или повече часове по 50 минути) 

цена при плащане за  учебна година

цена при плащане за учебен срок

 

1.

Подготовка за участие в олимпиади и състезания       

380 лв.

230 лв.

 

2.

 Подготовка за Национално външно оценяване     

380 лв.

230 лв.


3.

Подготовка за Държавен зрелостен изпит       

420 лв.

280 лв.


4.

Подготовка за кандидат-студентски изпит

550 лв.

330 лв.


 индивидуално:

Вид на услугата

цена за учебен час –     45 минути

5.

Подготовка на ниво училищен материал

20 лв.

6.

Подготовка за участие в олимпиади и състезания       

25 лв.

7.

Подготовка за Национално външно оценяване     

25 лв.

8.

Подготовка за Държавен зрелостен изпит       

30 лв.

9.

Подготовка за кандидат-студентски изпит

30 лв.

10.

Подготовка за SAT

40 лв.


За информация и записване:

0898-621-455;  058 602 418; 

Заявление за записване може да изтеглите от тук: http://www.leonardo-dobrich.com/files/upload/Zaqvleniq_Mat._shkola.docx