Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

„Училището - зона за филантропия”

  Проект 'Училището – зона за филантропия'От месец март 2015 започна активното участие на училището ни по проекта  „Училището -  зона за филантропия”, чийто изпълнител е Национален алианс за работа с доброволци. 

През изминалата учебна година Частна профилирана гимназия  „Леонардо  да Винчи”  беше избрана заедно с още девет училища  измежду множеството кандидати за партньор  в изграждането на мрежа от доброволчески екипи  от млади и амбицирани личности.

Дейността по човеколюбивите каузи в рамките на проекта ще продължи до  месец април 2016г., с нагласата за устойчивото присъствие на добротворчески акции  в училищния живот на леонардовци. 

Защото избрахме да участваме в  националнта мрежа от доброволци?

Защото имаме щастието да работим с будни, отговорни, талантливи, активни и можещи млади хора.  Леонардовци сами инициират благотворителни дейности и базари, а участието в проекта ще им донесе още много опит, знания, нови приятели, удовлетворение от  положителното развитие  в полето на работа.

Целта на проекта  „Училището – зона за филантропия“ е да насърчи доброволческите нагласи сред младите хора, както и мотивиране на училищните ръководства да развиват филантропията у своите възпитаници чрез осъществяване   на благотворителни дейности – доброволчество, дарителство, помощкато  най-ефективните форми на дългосрочна ангажираност за решаване на належащи обществени проблеми.

Създадена е   практическа програма за обучение на  учлищните ръководства, педагозите и младите хора, от която ще заимсваме най-добрите практики за подобряване  състоянието на общественото пространство. Ние сме отговорни за него, защото то е наш дом.

Кой ще вземе участие в проекта?

Две са основните  целеви групи на проекта:

1.      Ръководствата и учителските екипи на отделните училища, които ще бъдат обучени как да осъществяват дългосрочни филантропски дейности на територията на учебното заведение.

2.      Младежи лидери – доброволци на възраст 14 -19г., които след преминаване на обучение ще участват активно в планирането и реализацията на доброволческите активности, ангажирайки се дългосрочно с избрана от училищната общност кауза.

Кой има нужда от благотворенето на младите хора?

1.     Всеки човек има нужда от това, да бъде полезен, защото обществото се променя и усъвършенства благодарение на добрите и полезните дейности, които всеки един извършва.

2.     Непреките  ползватели са  хора в неравностойно положение, социално слаби, възрастни, болни, НПО, социални  институции – тези, към които са насочени филантропските дейности на училищните общности.

 

Предстоящи дейности

1.     Запознаване на училищната общност  с проекта

2.     Създаване на училищен  филантропски клуб

3.     Участие в  изнесено обучение от експертите, отговарящи  за проекта, през месец април. В рамките на 2 дни леонардовци заедно с ученици от още 3 училища ще усвоят знания за това,  как да открият или създадат своята филантропска кауза, как да проучват  и анализират проблемите на местната общност, как да планират  благотворителни дейности.

Очакваме въпроси и предложения за съвместното ни добротворство.

За повече информация потърсете: http://www.schoolwithcause.com