Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Училищен живот

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Училищен живот

Тъй като голяма част от времето си учениците прекарват в училище, от първостепенно значение за учителския екип е наред със задължителните учебни часове за учениците да се организират и разнообразни дейности, които да допринасят за културното и гражданското им израстване и тяхното правилно физическо развитие. 

Организираме и провеждаме различни инициативи: