Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Ученици

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Стипендии

      Съгласно Постановление 328 на МС от 21.12.2017г. за условията и реда за получаване на стипендии на учениците след завършено основно образование, учениците в частните училища вече имат право на стипендии.

    Пълна информация относно реда на тяхното получаване може да получите тук: https://www.mon.bg/upload/4060/pms328_stipendii_211217.pdf