Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Екип

 Нели Николаева - основател  и директор на училището

Завършила е СУ„Св. Климент Охридски” - магистър по "Биотехнология” и „Преподавател по биология на английски език", ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" – магистър по финанси. Има следдипломни квалификации в Американски университет, гр. Благоевград и специализации в Хайделбер и Кеймбридж в областта на преподаване на природни науки в училище. Работила е като учител по биология и английски език в ЕГ „Гео Милев” и като експерт „Европейски програми и проекти” в Община гр. Добрич. От 2005 г. е управител на образователна консултантска къща „СИРМА-КОНСУЛТИНГ”.

 

Боряна Димитрова Боряна Димитрова - зам. директор на училището, учител по немски език

Магистър "Немска филология" от ШУ  “Епископ Константин Преславски”. Работила в ЕГ "Гео Милев", гр. Добрич. До 2017г. помощник-директор по учебната част в ЧСУ "Леонардо да Винчи".
 
Благовестта Станчева - учител по английски език
 

Диана Драганова - начален учител

Завършила ШУ „Еп. Константин Преславски”, специалност Начална училищна педагогика. Преподавател по математика в начален етап и математическа школа „ Леонардо”. Подготвя ученици от 1-3 клас за математически състезания, олимпиади и външни проверки. Педагогически  стаж - 30 години.

  Маргарита Ненова - учител по български език и литература

Завършила висше образование във Великотърновския  университет „Кирил и Методий“, специалността Българска филология. Квалификация "Специалист по българска филология и преподавател  по български език и литература".

Квалификационни курсове: Институт за усъвършенстване на учители - гр. София, придобит  Втори клас квалификация – IIПКС; СУ „Св. Климент Охридски“, ДИУУ - гр. София Квалификационен курс „Иновационен мениджмънт“;  МОН – НИОКСО – гр. Банкя,Обучение по темата „ Лидерство за наставници в системата на образованието“и др.

 Работила в  ЕГ „Гео Милев“,  СУ „Св. Климент Охридски“,  СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр.Добрич

 

Мария Манолова Мария Манолова - учител по английски език

Магистър. Работила в ЕГ "Гео Милев", гр. Добрич и Училища "Европа". Над 25 години опит в работа с различни възрастови групи. Опит в

подготовката за Кеймбридж сертификати - YLE, KET, PET, FCE, CAE, IELTS.

Веска Ангелова - учител по английски и немски език

Завършила СУ " Св. Климент Охридски  " със специалност Българска филология, РУ "Ангел Кънчев"-бакалавър по английски език.
Учила във ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"-Британистика и ирландистика.
 
Над 25 години професионален опит в сферата на образованието.
 

Сашо Зафиров Сашо Зафиров - учител по математика

Магистър по математика от Софийски Университет  "Св. Климент Охридски", факултет по математика и информатика.

Подготвя ученици за състезания, олимпиади, външни проверки в Математическа школа "Леонардо".

 

Ирена Стефанова - учител по информационни технологии

Магистър по специалност ИТ, ШУ "Еп.Константин Преславски".

 

  Михаил Герасимов - учител философски цикъл, физическо възпитание и спорт

Магистър по философия и педагогика  от Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград. Магистър по физкултура и спорт от Шуменски университет "Еп.Константин Преславски".

Преподавал философски дисциплини в Средно специално училище по туризъм "П.К. Яворов" и СУ "Св. Климент Охридски", гр.Добрич

Красимира Гюдженова - учител по физика и астрономия

Магистър от СУ "Св.Климент Охридски"- специалност: физика на полупроводниците. Придобита педагогическа правоспособност от ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий".

Преподавател по приложна физика в Добруджански технологичен колеж в продължение на девет години.

 

 Стела Славова  Стела Славова - учител по изобразително изкуство, домашен бит и техника

Завършила е Киевски технологичен институт за лека промишленост със специалност – мода и Средно специално художествено училище за приложни изкуства “Димитър Добрович” , гр. Сливен със специалност – художествена тъкан. Специализирала графичен дизайн.

Допълнителни квалификации по проекти по програма Еразъм+.

Създател на Ателие „Стела и Дара“, преподавател в ЧСУ „Леонардо да Винчи“ от основаването му.