Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Иновации

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Училищна занималня „ПРИЯТЕЛЧЕТА НА ЛЕОНАРДО”

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Училищната  занималнята „Приятелчета на Леонардо”  е предназначена за деца от I до IV клас. Подготовката за училище и грижите за всяко дете са поверени на учители със специална предучилищна и начална педагогика. Освен ежедневните занимания, предлагаме допълнителни дейности по интереси, както и обучение по английски език, школа по математика и информационни технологии.

 

ПРОГРАМА НА ЗАНИМАЛНЯТА ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ

През учебно време занималнята работи на две смени сутрешна (8.00 до 13.00) и следобедна (13.00 до 18.00) . Учебните срокове съвпадат с училищните.

Ние се грижим за:

·  вземане на децата от  училище

·  подготовка на уроците за следващия ден

·  написване на всички домашни работи

·  здравословен обяд, който включва първо, второ и десерт в ресторант наблизо (3,60 лв./ ден)

·  допълнителни занимания в зависимост от интересите на децата

·  индивидуален подход към нуждите на всяко дете

·  постоянна обратна връзка с родителите

· приятелска и непринудена атмосфера

· редуване на учебната подготовка със занимателни дейности и игри

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

Първа смяна

8:00 – 8:30

Посрещане на учениците

8:30 – 10:30

Подготовка на учебния материал (с почивки)

10:30 – 11:00

Свободни игри

11:00 – 12:00

Английски език или допълнителни занимания                   

12:00 – 13:00

Обяд, игри навън и водене в училище за учебни занятия

Втора смяна

13:00 – 13:30

Посрещане на учениците

13:30 – 15:30

Подготовка на учебния материал (с почивки)

15:30 – 16:00

Свободни игри

16:00 – 17:00

Английски език или допълнителни занимания                   

17:00 – 18:00

Свободно време

 

ЦЕНИ

През учебно време полудневна занималня: 9.00 лева на ден;

По време на ваканциите- целодневна занималня: 12 лева на ден.

Таксата включва:

·        Цялостна грижа за децата по време на престоя им в занималнята;

·        Вземане от училище- при група от мин. 4 деца от едно училище;

·        Подготовка на учебния материал;

·        Допълнителни занимания по общообразователните предмети;

·        Консумативи

·        Медицинско обслужване и охрана;

·        Консултации на родители, свързани с доброто възпитание и планове за развитие на детето.

Таксата не включва:

·        Обяд

·        Гледане на детето след края на работното време;

·        Часове по английски език;

·        Школа по изобразително изкуство

 

ЦЕНИ ЗА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  ЗА УЧЕБНАТА 2014- 2015 ГОДИНА

·        За деца, посещаващи занималнята: 300 лева за учебна година, при еднократно заплащане и комплект учебници:46.00 лева;

·        За деца, непосещаващи занималнята: 560 лева за учебна година, при еднократно заплащане и комплект учебници: 46.00 лева

Начин на плащане: При записване се оставя депозит от 50 лева, който се приспада от  последната такса. Таксата за занималнята се заплаща в края на всяка седмицата въз основа на брой посещения на детето. Заплащането на курса по английски език става еднократно -при записване в занималнята или на четири вноски.