Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Организация на учебния процес

 Обучението в ЧПГ „Леонардо да Винчи” е целодневно за учениците от VIII клас. Учениците от IX до XII клас имат допълнителни часове по самоподготовка, консултации и работа с учител- ментор.Учебните занятия започват в 8.00 часа и завършват в 16.00 часа, с редовни междучасия и обедна почивка от 13.00 часа до 13.30 часа.

В петък се провеждат извънкласни и допълнителни спортни дейности.

Дисциплината в училище се регулира от Правилника на училището и нарушаването й е свързано с налагане на съответни наказания от страна на ръководството. В училището е строго забранено ползването на мобилен телефон, носенето на неприлично облекло, закъснения или отсъствия без знанието на родителя (настойника), влизането на чужди лица в училище.

Свободно време - Организацията на свободното време на учениците е приоритет в работата на училището. На всеки осем седмици учениците от училището участват в лагери и школи на море или планина.