Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Езиково обучение

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Езиково обучение

 Английски език- учениците от VIII клас изучават английски език 22 часа седмично по системата Opportunities на Издаталество Longman и допълнителни помагала, които системата предлага. Учениците от IX до XII клас изучават английски език 8 часа седмично по системите IELTS или Cambridge certificates, даваща им възможност за явяване на едноименните изпити в края на XIклас. Успешно положилите един от тези изпити имат възможност да продължат обучението си в европейски университети, в които английският е работен език.

За желаещите да продължат образованието си в американски университети и колежи се организира интензивна подготовка в X и XI клас за изпитите TOEFL и SATI.

Втори чужд език (немскиили френски) - учениците от VIII клас изучават до 4 часа седмично избрания от тях втори чужд език. През следващите години съответния език се изучава 5 часа седмично. Учебните програми по втори чужд език са в съответствие с европейското езиково портфолио и дават възможност за придобиване на международен сертификат в XII клас.

Трети чужд език - изучаването му стартира в XI клас и има за цел учениците да овладеят езика на комуникативно ниво.