Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Учебен план

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Учебен план

Учебният план на гимназията е организиран в три степени. Първата обхваща V – VII клас, втората -  VIII – X  клас, третата - XI – XII клас.

Първата степен покрива общообразователния минимум за основно образование, със засилена подготовка по английски език, математика и БЕЛ.  В края на VII клас учениците полагат изпит за придобиване на първи международен езиков сертификат.

Втората степен започва от VIII клас с интензивна подготовка по първи чужд език – английски и начално езиково обучение по втори -  френски или немски  език. През следващите години учениците изучават задължителните общообразователни предмети. Продължава интензивното чуждоезиково обучение по първи чужд език, както и това по втори чужд език. В Х клас се въвежда и трети чужд език - по избор.

В края на VIII, IX, XI клас учениците придобиват международен сертификат по първи чужд език, с който учениците кандидаства в университети в България и чужбина.

Третата степен е целенасочена подготовка за университетско образование чрез профилирано обучение. Учениците могат да избират предмети от три профила - хуманитарен, математика и информатика и природни науки. Желаещите ученици се явяват на изпит за придобиване на международен сертификат по информационни технологии и втори чужд език.

В КРАЯ НА ОБУЧЕНИЕТО СИ УЧЕНИЦИТЕ ЗАВЪРШВАТ С ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ - ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ.