Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Дисциплина

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Дисциплина

 Дисциплината в училище се регулира от Правилника на училището и нарушаването й е свързано с налагане на съответни наказания от страна на ръководството. В училището е строго забранено ползването на мобилен телефон, носенето на неприлично облекло, закъснения или отсъствия без знанието на родителя настойник, както и влизането на чужди лица в училище.