Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Учебен план

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Учебен план

 Учебният план на училището е организиран в две степени – начална и основна степен. Първата обхваща I- IV клас, а втората V- VII клас.

Първата степен покрива общообразователния минимум за начално образование, с ранна чуждоезикова подготовка по английски език. В края на IV клас учениците получават удостоверение за завършено начално образование и имат право да продължат в следващата степен. В края на IV клас учениците полагат изпит за придобиване на първи международен езиков сертификат по английски език пред комисия от Британския съвет.

Втората степен започва от Vклас с интензивна подготовка по английски език, математика и ИТ като до VII клас учениците изучават задължителните предмети от общообразователния цикъл и се подготвят за националното външно оценяване в VIIклас.

Ученици, успешно положили изпитите от националното външно оценяване в VII клас имат възможност да избират между Частна езикова гимназия „Леонардо да Винчи” и другите елитни гимназии, където да продължат своето обучение в гимназиалната степен на средното образование.

Избралите да продължат обучението си в VIII клас в ЧПГ”Леонардо да Винчи” изучават интензивно немски/френски език , където е прието целодневно интензивно обучение по чужд език.