Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

Защо да изберете нас

 Нашата главна цел е в среда близка до домашната да дадем задълбочени знания на всяко дете в различни области на познанието, да  събудим в него желание за изява като открием и насърчим естествените негови заложби, без да отнемаме детството и любопитния поглед към света.

НАШИТЕ СИЛНИ СТРАНИ

·          Целодневно обучение от I до VII клас по програми, одобрени от МОН и съобразени с международни образователни стандарти, възприети от европейски училища.

·          Индивидуален подход към всяко дете. Максимален брой ученици в клас - 12;

·          Интензивно чуждоезиково обучение, което започва от I клас с изучаване на Английски език , въвеждане на втори чужд език в Vклас.

·          Придобиване на международни сертификати за владеене на английски език в края на VII клас.

·          Засилено обучение по ИТ, математика  и български език от Iдо VII клас.

·          Придобиване на международен сертификат за ИТ.

·          Подбран екип от преподаватели и външни консултанти.

·          Контакт с родителите, с цел синхронизиране действията по възпитанието на децата.

 

·          Подкрепа при избор на кариерно и академично развитие.

 

·          В междучасията и обедната почивка учениците са придружени от възпитатели.

Училището предлага разнообразна целогодишна извънкласна дейност, съобразена с желанията и възможностите на децата и техните родители. Децата участват в редица олимпиади, състезания, национални и международни конкурси.

Организация на обучението;

Обучението на учениците от I до VII клас е целодневно като включва редуване на часове по учебния план, самоподготовка и извънкласни занимания по интереси.