Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Спортни прояви

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Общински ученически игри 2014

Възпитаници на ЧПГ “Леонардо да Винчи” взеха участие в Общинските ученически игри по Волейбол във възрастова група V-VII клас, 10-14 март 2014 с ръководител Венета Великова, учител по физическо възпитание.

В състезанията взеха участие:

1. Георги Мирчев - VII клас
2. Димитър Матеев - VII клас
3. Донислав Райнов - VII клас
4. Момчил Димитров - VI клас
5. Петър Паунов - VII клас
6. Станимир Василев - VII клас
7. Христомир Михайлов - VI клас

Игрите се проведоха в Спортна зала "Добротица"