Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • За нас

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

История

Частна профилирана гимназия "Леонардо да Винчи” е основана през 2007 г. от „Бестрейнинг” ООД- Добрич и е наследник на школата по математика „Сигма” на Димитър Сивков и на езиковата школа при ТО на НТС. Обучението интегрира добрите традиции на българското училище и съвременното международно образование, като съчетава програмата на стандартната езикова гимназия с европейското езиково портфолио. Училището предлага модерно средно образование  на ученици от V до XII клас, със засилено обучение по английски език, ИТ и избрани от учениците след VIII клас още два предмета, които те продължават да изучават интензивно до XII клас в часове по ЗИП и СИП.

През 2009 г. училището получава лиценз от МОМН за Частно начално училище с ранно чуждоезиково обучение, а през 2014 г. същото е преименувано в Частно основно училище (ЧОЕУ).

От  началото на 2010 година ЧПГ е член на Асоциацията на Кеймбридж училища в България и  подготвителен и изпитен център на ESOL за провеждане на изпити за придобиване на международни Кеймбридж сертификати (Cambridge Certificates). В подготовката на учениците за изпитите се включват и преподаватели от Великобритания, които допринасят  както за качеството на обучение по английски език, така и за въвеждането на нови стандарти на преподаване.

През 2012 г. ЧПГ „Леонардо да Винчи” е обявено за едно от петте най-добри училища в България при подготовка на ученици за изпити за Кеймбридж сертификати. Над 95% от учениците на училището се явяват на изпити за придобиване на международни сертификати по ангилйски език. От тях над 80% показват отлични и изключителни резултати. Рекордно е успешното представяне на учениците от VII клас през 2014 г., където от явилите се 9 ученика, 7 са с отлични резултати, а 3-ма -  с изключително ниво на владеене на англиски език.

От 2012 г. ЧПГ „Леонардо да Винчи” стартира авторска програма за работа с изявени ученици в областта на науките “Pro science”. Програмата предполага включване на специалисти в дадената област от науката в подготовката на ученици.

От учебната 2014- 2015 г. Частни училища „Леонардо да Винчи” са с нов адрес, в самостоятелна напълно реконструирана сграда, намираща се на бул. "Русия" № 2Е, Добрич.

Натрупаният вече богат опит и традиции в обучението и възпитанието, наличните специфични ресурси на училището, опитните експерти - преподаватели и ползотворното сътрудничество с родители, ни дават основание да вярваме, че училището ни ще има не само история, но и бъдеще!