Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Екскурзии

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

Езикова екскурзия в Германия, 2013

Осем от възпитаниците на ЧПГ „Леонардо да Винчи” от IX, Xи Xклас преминаха едноседмичен групов курс по немски език заедно с други ученици от различни страни. Курсът беше организиран от езиков център “Алфа Актив”, намиращ се в историческия град Хайделбер, Германия.

Летният курс беше между 28 юни до 8 юли, като заниманията по немски език са били по 4 часа дневно предиобяд, а следобяд курсистите са могли да се запознаят и опознаят околните местности.