Частна профилирана гимназия Леонардо Да Винчи - гр. Добрич

  • Празници

  • Размер текст:
  • Намали размера на текста
  • Нормален размер
  • Увеличи размера на текста

15 април 2013 - "Как да мислим като Леонардо"

Учениците разполагаха с голямо разнообразие от материали за рециклиране, които им помогнаха да изпълният Еко битките успешно, които бяха следните:

Еко битка № 1 Да се направи макет на къща, която да осъществи символна връзка с елемента на съответния отбор.
Еко битка № 2 Да се изсвири или изпее символа на вашия отбор.
Еко битка № 3 Да се изиграе мини сюжет, който да е свързан със символа на вашия отбор.
Еко битка № 4 Да се съчини история в рамките на от 50 до 100 думи, като се използват ключовите думи „слънце”, „вода”, „въздух”, „земя” и „дърво” и да се свърже с темата „Как да мислим като Леонардо”.